Rybičky     R  Y  B  I  Č  K  Y  –  Mládež  CB  Vinohrady

ÚVOD

CO BYLO?                                     ↑Rozpis programů 2013/2014↑


2014      /       2013      /       2012      /       2011      /       2010        /      2009

2014 => CHRONOLOGICKY:

– 6. – 9. ledna 2014 se uskutečnil tzv. Alianční Týden Modliteb... A ve čtvrtek 9. ledna v rámci ATM bylo speciální setkání pro mládež.

– 8. – 9. února jsme strávili společnou sobotu a neděli v Řevnicích, kde se k nám přidali i mládežníci z okolí Řevnic.

– 15. – 22. února a 22. února – 1. března 2014 proběhly Jarňáky pod vedením Briana.

– Ve středu 19. března a 28. května jsme šli místo běžného setkání mládeže opět navštívit seniory od nás ze sboru.

– Na jaře jsme jednu sobotu šli na lezení a pak jsem hráli hry atd.

– V červnu jsme se opět zúčastnili SKAMu.

– 29. 6. – 12. 7. 2014 proběhl Tábor Domečku a Klídku + puťák.

– 13. 7. – 20. 7. 2014 byl English Camp Vinohrady, CB-P2, KROKODÝL.

– 20. 7. – 26. 7. 2014: Přípravka na EC Bib. jedn. (Scripture Union).

– 25. 7. – 1. 8. 2014 jsme měli mládežnickou dovolenou opět v Jičíně a byla fajná!

– 26. 7. – 2. 8. 2014: 1. turnus EC Biblické jednoty (= Scripture Union).

– 2. 8. – 9. 8. 2014: 2. „starší“ turnus EC Biblické jednoty (= Scripture Union).

– 9. 8. – 16. 8. 2014: 3. (= poslední) turnus EC Biblické jednoty (= Scripture Union).

– 11. 8. – 15. 8. 2014: příměstský tábor Ambassadors Football.

– 16. 8. – 23. 8. 2014: Sborová dovolená.

– CELÉ LÉTO: letní celopražské mládeže.

Pokud byste se rádi podívali na FOTKY, tak většinu z nich najdete na straně „A CO FOTO?“.
MY
Ben.gif, 3,9kB Magda.jpg, 3,6kB
Aja.jpg, 3,6kB Kristina.jpg, 3,8kB
Honza-N.jpg, 3,6kB Honza-P.jpg, 3,8kB
Jani.jpg, 3,6kB Anez.jpg, 4,1kB
Martin.gif, 3,4kB Stepan.jpg, 4,2kB
Hani+.jpg, 3,7kB Kacka-V.jpg, 3,9kB
Petr.jpg, 3,7kB Kacka.jpg, 3,7kB
Sima.jpg, 3,8kB Sara.jpg, 3,7kB
Michal-P2.jpg, 4,3kB Lucka-P.jpg, 3,7kB
Lucka.jpg, 3,9kB Lida.gif, 3,9kB
Marek-S.jpg, 3,7kB Michal-S.jpg, 3,9kB
Paja-D.jpg, 4,0kB Matej.jpg, 4,2kB
CO?
PROČ?
KDY?
KDE?
JAK?
CO BYLO?
A CO FOTO?
KAM JINAM?
VYLOSOVANÝ BIBLICKÝ VERŠ NA ROK 2014 => Žalm 32,1
[KB]: „Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení, a jehož hřích přikryt jest.“; [CEP]: „Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.“; [Bible 21]: „Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty.“

Autor webu:  CINK  (Kontakt – mail: „cink.lu“ na „gmail.com“)   ;-]       Poslední aktualizace: viz 1. strana – „CO?“