Rybičky     R  Y  B  I  Č  K  Y  –  Mládež  CB  Vinohrady

ÚVOD

PROČ?

Proč existujeme jako „mládež – CB Vinohrady“? Proč se scházíme? Co/kdo nás k tomu vede?

Na otázku proč je mnoho důvodů, pokusím se zde alespoň nějaké napsat:
1) Kus tradice
Ve většině sborů protestantských církví (i katolických, ale tam se to jinak nazývá) bývá zvykem vytvářet kluby pro dorosťáky (dorost), mládežníky (mládež) atd.

2) Přátelství
Máme se rádi, jsme kamarádi, tak se scházíme a je nám dobře pospolu.

3) Víra
Pán Ježíš nám v Bibli říká, že máme mít nějaké společenství věřících, a vzhledem k tomu, že zrovna my jsme ještě v takovém kritickém věku ;-D (že?), tak nám nestačí setkávat se pouze v neděli na Bohoslužbě i s ostatními generacemi, ale potřebujeme mít ještě něco extra, no a tak se scházíme ještě na mládežích.

4) Blbnutí
Většina z nás ráda zlobí, kravne, blbne a zkrátka se všelijak odreagovává od školy a jiných povinností, no a ve skupině se toto vše rozhodně dělá lépe.

5) Pomoc, rada, povzbuzení ve víře, v životě, ve škole,…
Důležitým důvodem je také to, že společně se můžeme podporovat v hledání Hospodina a jeho vůle, můžeme se povzbuzovat, co se týče školy aj. – radit si s úkoly, písemkami a dalšími nepříjemnostmi, můžeme se za sebe navzájem modlit atd.

6) Řešení teologických problémů
Někteří z nás taky moc rádi diskutují nad teologickými problémy, popř. i tzv. teologickými blbostmi (jako např. „Zda Bůh může stvořit kámen, který by neunesl.“ a podobně). I když Bůh se nám určitě při těch debatách směje, ale asi mu to nevadí :-]

7) Povídání
Rádi spolu pokecáme…

8) Chvály
Někteří z nás rádi chválíme našeho Pána Boha křesťanskými písněmi (= chvály). Ovšem v tomto směru nás Bůh moc neobdaroval.... Zkrátka a dobře, potřebovali bychom ještě někoho, kdo by náš zpěv trochu pozvedl.

9) Setkání s Bohem
V Bibli Pán Ježíš slíbil: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Matouš 18:20) a já si troufám tvrdit, že snad většina z nás chodí na mládež také proto, abychom se společně setkali s Bohem a trošku se zastavili uprostřed celého týdne.

10) Další důvody,
které mě teď zrovna nenapadají, ale určitě každý z nás má ještě mnoho jiných důvodů, proč na Rybičky chodí…
CO?
PROČ?
KDY?
KDE?
JAK?
CO BYLO?
A CO FOTO?
KAM JINAM?

Autor webu:  CINK  (Kontakt – mail: „cink.lu“ na „gmail.com“)   ;-]       Poslední aktualizace: viz 1. strana – „CO?“